صفحه اصلی خود قرار دهيد

این قسمت شامل قوانین و آیین نامه های حمل و نقل جاده ای در ایران می باشد

      

آیین نامه حمل بار و مسافر و بخشنامه ها و دستور العمل های اجرائی آن

دستور العمل جابجائی محمولات ترافیکی در راه های کشور

طرح سیستم خدماتی پلیسی 110 - مونیتورینگ و امداد رسانی جاده ای

آیین نامه اجرائی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه

قانون الزام شرکت ها و موسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه

راهنمای ضوابط نحوه تاسیس و فعالیت مراکز مجاز معاینه فنی وسایل نفلیه عمومی برون شهری

استفاده از علائم هشدار دهنده (Markers) در وسایل نقلیه

کارت هوشمند

سن فرسودگی خودروها

ضوابط عمومی تاسیس و بهره برداری از شرکت های حمل و نقل بین شهری کالا

فهرست اقدامات ایمنی پس از تصادف توسط راننده

علل و ز مينه های فساد مالی و راهکار مبارزه با آن

قوانين و مقررات گمرکی و صادرات و واردات

حقوق تجارت

شيوه بارگيري و محار بار

كانتينر

....Adobe Reader....

بازگشت به صفحه اصلی